nano bạc

23 Tháng Tám, 2021

CÁC HẠT NANO BẠC ỨC CHẾ SỰ LÂY NHIỄM COVID-19

CÁC HẠT NANO BẠC ỨC CHẾ SỰ LÂY NHIỄM COVID-19 Một nhóm các nhà khoa học quốc tế từ các viện ở Mexico, Tây Ban Nha […]
5 Tháng Chín, 2021

NANO BẠC CÓ AN TOÀN KHÔNG?

NANO BẠC CÓ AN TOÀN KHÔNG? – Nano bạc đã được kiểm tra về độc tính Cyto (Nó có gây hại cho tế bào người không?) Một […]
13 Tháng Tám, 2023

NHỮNG “QUY TẮC VÀNG” TRONG VIỆC ĐÁNH RĂNG

– Không nên luôn bắt đầu ở một vị trí: Hầu hết mọi người thường bắt đầu đánh răng ở cùng một vị trí. Cách tốt […]
14 Tháng Tám, 2023

2 CHIẾC RĂNG CỬA TIẾT LỘ BÍ ẨN ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ BẠN

1. Răng cửa hình vuông Hai chiếc răng cửa có hình vuông một người có “trái tim vàng”. Cô/anh ấy là người luôn luôn cần tình […]
14 Tháng Tám, 2023

NGUYÊN NHÂN CƯỜI HỞ LỢI VÀ MỨC ĐỘ

1. Nguyên nhân hở lợi là gì? – Do lợi quá phát triển: biểu hiện dễ nhận thấy là thân răng của bạn bị ngắn, 1 […]