ahtc

23 Tháng Tám, 2021

CÁC HẠT NANO BẠC ỨC CHẾ SỰ LÂY NHIỄM COVID-19

CÁC HẠT NANO BẠC ỨC CHẾ SỰ LÂY NHIỄM COVID-19 Một nhóm các nhà khoa học quốc tế từ các viện ở Mexico, Tây Ban Nha […]
5 Tháng Chín, 2021

NANO BẠC CÓ AN TOÀN KHÔNG?

NANO BẠC CÓ AN TOÀN KHÔNG? – Nano bạc đã được kiểm tra về độc tính Cyto (Nó có gây hại cho tế bào người không?) Một […]
23 Tháng Một, 2022

NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC SOREX NGỪA HÔI MIỆNG NHIỆT MIỆNG

TRẺ BỊ HÔI MIỆNG: NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Trẻ bị hôi miệng chắc chắn khiến trẻ cảm thấy thiếu tự tin trong giao tiếp, […]